EDUKACIJSKI PAKET

ŠKOLA ZNANJA

SREBRENICA MAPIRANJE GENOCIDA
I POST-GENOCIDNO DRUŠTVOPRODUKCIJA:

© juli 2015.

UVODNIK


Škola znanja traga za transformacijom edukacije o ratu, genocidu i urbanom / građanskom / kulturnom otporu u univerzalni edukacijski model preko jedinstvene platforme za transfer znanja. Metodologijom koja detektuje „rane znakove upozorenja“ (early warning signs) koji iz „informacione buke“ (information noise) osposobljavaju pojedinca i osnažuju društvo sredstvima za prevenciju eskalacije budućih / potencijalnih konflikata preko tačke poslije koje nema povratka. 

Bosna i Hercegovina kao i cijeli region koji uključuje zemlje bivše Jugoslavije i 20 godina nakon okončanja rata ('92-'95.) pati od njegovih posljedica a svakodnevica svih bivših republika suočava se sa pitanjima prevazilaženja prošlosti koje prate pitanja pravde, sjećanja, poricanja i pomirenja.

* * *

Na ovom prostoru se decenijama vodi rat interpretacija, a ono što se olako previđa, zbog sopstvenih interesa velikog broja uključenih u slučaj Bosna, je jednostavnost istine ako se razmatraju samo činjenice.

Kao naš doprinos uspostavljanju faktografije nasuprot postojećoj političkoj manipulaciji istorije u Bosni i Hercegovini i regionu, predstavljamo vam projekat / edukacijski paket „Škola znanja: Srebrenica, mapiranje genocida, post-genocidno društvo". Edukacijski paket pripremljen je u nekoliko formata s obzirom na različite mogućnosti predstavljanja predavanja i njihovu namjenu, a imajući u vidu različite ciljne grupe (studente, internetske korisnike, institute, edukacijske institucije, biblioteke, tematske konferencije).

EDUKACIJSKI PAKET

ŠKOLA ZNANJA

SREBRENICA MAPIRANJE GENOCIDA

VIDEO: DOKUMENTARNA ANIMACIJA - REKONSTRUKCIJA [38min]Video Dokumentarna animacija u trajanju od 38 minuta bazična je postavka mapiranja genocida
od početka jula 1995. do 19. jula 1995. godine.

REVIZIJA HISTORIJE I PORICANJE

Istorija je u paradoksu dvostruke igre. Sa jedne strane, identifikujemo svesno uništavanje velikih moralnih pitanja istorije što rezultira intelektualnom ništavnošću samog istoričara koji više nije sposoban da misli ne samo društvo, nego ni svoju nauku. Sa druge strane, nova čitanja istorije koju predvodi borbena grupa istoričara zelotskog tipa, svela je istoriju na nihilističku kategoriju u kojoj sve što se dogodilo se nije dogodilo, sve što smo znali, neznamo više. Rezultat toga su već generacije dece koje u školskom uzrastu bivaju trovani predmetom koji se zove istorija. Školski udžbenici i razne knjige o istoriji učinili su sve da se ozakone iracionalne akcije, mržnja, osveta, nasilje, sila i osećanje superiornosti u odnosu na prošlost.
- Dr. Branka Prpa, historičarka

VIDEO PREDAVANJE:
'Revizija historije i poricanje' - Dr. Branka Prpa, historičarka

EDUKACIJSKI PAKET

ŠKOLA ZNANJA

SREBRENICA MAPIRANJE GENOCIDA
I POST-GENOCIDNO DRUŠTVO

VIDEO: PREDAVANJE [60min]Video predavanje u trajanju od 60 minuta formirano je u dva dijela: mapiranje genocida i post-genocidno društvo. Predavanje je bazirano na platformi dokumentarne animacije i dijelovima predavanja održanim na javnom času 28. maja, 2015. godine u Sarajevu. Predavanja su tretirala 12 aspekata genocida i post-genocidnog društva.

EDUKACIJSKA ALATKA

KAKO UČITI O SREBRENICI
Galerija 11/07/95, Kultura sjećanja

Prva Spomen galerija u Bosni i Hercegovini - izložbeni prostor u kojem se nastoji očuvati sjećanje na srebreničku tragediju i 8.372 osobe koje su tragično izgubile živote tokom genocida.
www.galerija110795.ba

Najmanje što možemo uraditi jeste učiti iz onoga što se desilo u Srebrenici i budućim generacijama prenositi to znanje
- Tarik Samarah, osnivač memorijalne Galerije.

DEFINICIJA GENOCIDA


Termin genocid nije postojao prije 1944. godine. Radi se o specifičnom terminu koji se odnosi na nasilne zločine počinjene protiv neke grupe ljudi s namjerom da se ta grupa fizički uništi.

Proces genocida se sastoji iz niza događaja koji se odvijaju prema specifičnom obrascu s prepoznatljivim fazama i karakterističnom unutrašnjom logikom. Proces genocida ima početak, strukturirani tok i kraj. Prvo se mora definisati ciljna grupa (žrtve se obično biraju isključivo na osnovu pripadnosti nekoj grupi ili kategoriji) koja se izlaže progonima ili uništenju. Drugo, mora se izvršiti eksproprijacija imovine pripadnika te grupe. Treće, identificirana grupa mora se koncentrisati na jednom mjestu. Četvrto, ta grupa se mora deportovati. Na kraju, značajan broj članova grupe mora biti ubijen. Iako je moguće da se u stvarnosti ove faze smjenjuju velikom brzinom, uočeno je da se, zavisno od okolnosti, prve faze procesa progona uglavnom odvijaju sasvim javno, dok su naredne faze u najvećem broju slučajeva obavijene velom tajnosti.
- Ton Zwaan "O etiologiji i genezi genocida i drugih masovnih zločina uperenih protiv specifičnih grupa"

Sticanje znanja o genocidu predstavlja efikasan način preispitivanja osnovnih moralnih pitanja i strukturirano istraživanje ljudskog ponašanja. Razmišljanje o ovim događajima pomaže u razvoju svijesti o vrijednostima pluralizma i podstiče prihvatanje različitosti u pluralističkom društvu.

EDUKACIJSKI PAKET

ŠKOLA ZNANJA

SREBRENICA MAPIRANJE GENOCIDA
I POST-GENOCIDNO DRUŠTVO

JAVNI ČAS

Održan: 28. maja 2015. Sarajevo, BiH
Lokacija: Galerija 11/07/95Sticanje znanja o genocidu predstavlja efikasan način preispitivanja osnovnih moralnih pitanja i strukturirano istraživanje ljudskog ponašanja. Razmišljanje o ovim događajima pomaže u razvoju svijesti o vrijednostima pluralizma i podstiče prihvatanje različitosti u pluralističkom društvu.

Javni čas je bio fokusiran na 12 aspekata genocida u Srebrenici u format video predavanja:

Srebrenica - mapiranje genocida

Dr. Janja Beč-Neumann

sociologinja, istraživačica genocida, spisateljica i predavačica

Istorijski kontekst: Pad Jugoslavije

Sonja Biserko

predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji

Rekonstrukcija: Utvrđivanje činjenica o egzekucijama

Jean-René Ruez

viši zvaničnik francuske Nacionalne policije, bivši vođa istraživačkog tima za Srebrenicu Haškog trubunala

Preludij u genocid

Dr. Robert Donia

historičar

Međunarodna zajednica i Srebrenica

Florence Hartmann

autorka i nezavisni istraživač

Uloga UN-a

Mr. Hasan Nuhanović

ekspert istraživač, preživjeli iz Srebrenice

Namjera i poricanje

Dr. Edina Bećirević

Univerzitet u Sarajevu

Kazna i pravda: ICTY (Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju)

Richard Goldstone

prvi glavni tužilac u Haškom trubunalu

Post-genocidno društvo

Dr. Janja Beč-Neumann

sociologinja, istraživačica genocida, spisateljica i predavačica

Poricanje i blokirana društva

Dr. Daniel Feierstein

direktor Centra za studije genocida u Argentini

Banalnost ravnodušnosti

Dr. Yair Auron

ekspert za studije genocida, predavač

Kako učiti o Srebrenici

Dr. Dubravka Stojanović

historičarka

Revizija historije i poricanje

Dr. Branka Prpa

historičarka

EDUKACIJSKI PAKET

ŠKOLA ZNANJA

SREBRENICA MAPIRANJE GENOCIDA
I POST-GENOCIDNO DRUŠTVO

VIDEO: PREDAVANJE [60min]Video predavanje u trajanju od 60 minuta formirano je u dva dijela: mapiranje genocida i post-genocidno društvo. Predavanje je bazirano na platformi dokumentarne animacije i dijelovima predavanja održanim na javnom času 28. maja, 2015. godine u Sarajevu. Predavanja su tretirala 12 aspekata genocida i post-genocidnog društva.

EDUKACIJSKI PAKET

ŠKOLA ZNANJA

SREBRENICA MAPIRANJE GENOCIDA
I POST-GENOCIDNO DRUŠTVO

SERIJA TEMATSKIH PREDAVANJA

Novembar 2015. - Mart 2016
Galerija 11/07/95, Sarajevo, BiH

Asja Hafner
Urednica i voditeljica


Suočavanje i pomirenje nakon genocida

Dr. Edina Bećirević
Profesorica
Asja Hafner
Urednica i voditeljica


Socio-psihološki aspekt poricanja

Dr. Sabina Čehajić Clancy
Profesorica
Asja Hafner
Urednica i voditeljica


Marketing edukativnih projekata na primjeru projekta „Srebrenica mapiranje genocida i postgenocidno društvo“

Dr. Selma Kadić Maglajlić
Profesorica
Asja Hafner
Urednica i voditeljica


Mirovni sporazum kao ustav i postgenocidno društvo

Srećko Latal
Novinar i publicista
Asja Hafner
Urednica i voditeljica


Manipulacija informacijama i postgenocidno društvo

Zlatko Dizdarevic
Novinar, diplomata, publicista
Asja Hafner
Urednica i voditeljica


Demokratizacija i postgenocidno društvo

Dr. Svjetlana Nedimović
Društveno-politička aktivistkinja

EDUKACIJSKI PAKET

ŠKOLA ZNANJA

SREBRENICA MAPIRANJE GENOCIDA
I POST-GENOCIDNO DRUŠTVO

SERIJA TEMATSKIH PREDAVANJA

Mart 2016
Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, BiHAsja Hafner
Urednica i voditeljica


Demokratizacija i postgenocidno društvo

Dr. Svjetlana Nedimović
Društveno-politička aktivistkinja

JAVNI ČASOVI


ČINJENICE I BROJEVIMKSJ pamti: genocid u Srebrenici (1995.-2015.)

[infografika]

Ujedinjene nacije - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju


Srebrenica kroz brojeve do 18. juna 2015. godine

[infografika]

ICMP – Međunarodna komisija za nestale osobe

IZVORI


Izvori i dokumenti koji su pregledani, odabrani i korišteni u projektu:

ICTY: Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju u Hagu
UN: Kofi Annan: Izvještaj generalnog sekretara UN, suglasno Rezoluciji Generalne skupštine 53/55 – Pad Srebrenice, 15. novembar 1999.
UNPROFOR: Izvještaj štaba sektora sjeveroistok: Tuzla-Komandi Unprofora u Sarajevu, 16 juli,1995.
HOLANDIJA: NIOD izvještaj: Srebrenica. Obnova, pozadina, posljedice i analize pada zaštićene zone (Istraga holandske vlade o masakru, april 2002.)
RS: IZVJEŠTAJ: Komisija za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10.-19. jula 1995. Republika Srpska, Banja Luka, juni 2004.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji: Arhiv i publikacija ‘Srebrenica, od poricanja do priznanja’ - priredila Sonja Biserko)
SENSE Tribunal (specijalni projekat novinske agencije Sense, sa sjedištem u ICTY u Hagu. Cilj ovog projekta je redovno praćenje rada ICTY i aktivnosti ICJ I ICC)
Richard Butler: Iskaz o vojnim događanjima u Srebrenici-Operacija 'Krivaja 95'
ICTY TV: Presuda Radoslavu Krstiću pred Haškim Tribunalom; Priznanja aktera zločina: Dragan Obrenović, Momir Nikolić,Dražen Erdemović
Ton Zwaan: “O etiologiji i genezi genocida i drugih masovnih zločina uperenih potiv određenih grupa”
FAMA: Arhivska kolekcija
ICTY TV: Prenos suđenja
MEDIJI: BBC, NYT, Washington Post, Radio France International, Oslobođenje, Liberation, Newsweek, Reuters, Guardian, Time, Associated Press, World Press Photo
DOKUMENTARNI FILMOVI: Sense Tribunal: ‘Izvan razumne sumnje’, rediteljka Mina Vidaković (Specijalna zahvala agenciji Sense Tribunal za korištenje video materijala); BBC: 'A cry from the grave', reditelj Leslie Woodhead; Roy Gutman: 'Zaštićena zona: UN i izdaja Srebrenice’, reditelj Han Ziv
KNJIGE: Chuck Sudetic: ‘Krv i osveta’; Samantha Power: ‘Problem iz pakla: Amerika i doba genocida’;Tarik Samarah: ‘Srebrenica’;Emir Suljagić: ‘Razglednice iz groba’
ČLANCI, ESEJI: Julija Bogoeva: 'Morbidno savršenstvo zločina';Latinka Perović: 'Duboki muk-još uvek';Jean Rene Rues, intervju:'Srebrenica je više od tragedije'

PRODUKCIJAFAMA Metodologija

Komunicirajući kolektivnu memoriju s dodirom ljudskosti, zalažući se za pravdu, obrazovanje, znanje, poštivanje ljudskih vrijednosti i čovječnosti, a protiv neznanja, nasilja, ratnih zločina, nacionalizma i terorizma, Fama Kolekcija / Fama Metodologija donosi ljudski aspekt događaja, mjesta i iskustava nakon raspada bivše Jugoslavije, u razdoblju od 1992. do 1999. godine. Koristeći metodologiju Fama lako je uvidjeti jednostavnost istine koja je uvijek jasna kad se razmatraju samo činjenice.
www.famacollection.org


Galerija 11/07/95, Kultura sjećanja

Prva Spomen galerija u Bosni i Hercegovini - izložbeni prostor u kojem se nastoji očuvati sjećanje na srebreničku tragediju i 8.372 osobe koje su tragično izgubile živote tokom genocida.
www.galerija110795.ba

POSEBNA ZAHVALA

UZ PODRŠKU

Ovaj projekat je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Iznijeti stavovi ne odražavaju
nužno službene stavove Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.